Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Проверка операций по использованию средств резервного капитала
При проведении аудита необходимо установить выполняются ли требования нормативных актов о порядке использования средств резервного капитала и отражения этих операций в бухгалтерском и налоговом учете.
Акционерные общества могут расходовать средства резервного капитала на:
• покрытие убытка за отчетный год;
• погашение облигаций и выкуп акций общества, если иных средств для этого недостаточно.

По-украински

Перевірка операцій по використанню засобів резервного капіталу
При проведенні аудиту необхідно встановити чи виконуються вимоги нормативних актів про порядок використання засобів резервного капіталу і відображення цих операцій у бухгалтерському і податковому обліку.
Акціонерні товариства можуть витрачати засоби резервного капіталу :
- покриття збитку за звітний рік;
- погашення облігацій і викуп акцій суспільства, якщо інших засобів для цього недостатньо.