Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Goode Projection
The Goode projection (Figure 1.10) uses two sets of mathe¬matical curves (sine curves and ellipses) to form its meridi¬ans. Between the 40th parallels, sine curves are used, and beyond the 40th parallel, toward the poles, ellipses are used. Since the ellipses converge to meet at the pole, the entire globe can be shown. The straight, horizontal parallels make it easy to scan across the map at any given level to compare regions most likely to be similar in climate.
The Goode projection has one very important prop¬erty—it indicates the true sizes of areas of the Earth's sur¬face. That is. if we drew a small circle on a sheet of clear plastic and moved it over all parts of the Goode world map. all the areas enclosed by the circle would have the same value in square kilometers or square miles. Because of this property, we use the Goode map to show geographical fea¬tures that occupy surface areas. Examples of useful Goode projections include maps of the world's climates,

По-украински

Проектування Goode
Проектування(Фігура 1.10) Goode користується двома наборами mathe¬matical криві(sine криві і еліпси), щоб сформувати його meridi¬відповідь. Між 40-ми паралелями, sine криві використані, і після 40-й паралелі, у напрямі полюсів, еліпси використані. Відколи еліпси сходяться назустріч в полюсі, повний глобус може бути показаний. Прямі, горизонтальні паралелі роблять це легким для сканування через карту у будь-якому цьому рівні, щоб порівняти регіони вірогідніше всього, щоб бути подібним в кліматі.
Проектування Goode має одну дуже важливу підпору¬, erty-it вказує істинні розміри областей Земного sur¬обличчя. Тобто. якщо ми відтягнули маленький круг на листі ясної пластмаси і перемістили це над усіма частинами Goode карти світу. усі області, що додаються кругом, мали б те ж значення в квадратних кілометрах або квадратних милях. Із-за цього майна, ми користуємося картою Goode, щоб показати географічному fea¬tures, які займають зовнішні області. Приклади корисних проектувань Goode включають карти всесвітніх кліматів