Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

the most striking difference between organic and inorganic chemistry concerned the number of compounds that could be constructed from a certain set of elements. The situation in early inorganic chemistry is typified by the nitrogen/hydrogen compounds : ammonia and hydrazine/ These are the only compounds containing just nitrogen and hydrogen that can be isolated. By contrast, there are enormous numbers of compounds composed of just carbon and hydrogen, called hydrocarbons. Even in early days of organic chemistry many different hydrocarbons were known, and most of them seemed to have different ratios of carbon to hydrogen

По-украински

найбільше вражаючої різниці між органічною і неорганічною хімією торкалося числа сумішей, які змогли бути сконструйовані з певного набору елементів. Ситуацію в ранній неорганічній хімії є типовим представником nitrogen/аміак водневих сумішей : і гідразин/, Вони - тільки суміші, що містять тільки nitrogen і водень, який може бути ізольований. Навпроти, є величезні номери сумішей, складених з тільки вуглецевого і водень, під назвою вуглеводні. Навіть в ранніх днях органічної хімії багато різних вуглеводнів було відомо, і більшість з них, здається, має різні співвідношення вуглецю до водню