Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

На Общем Собрании Компания может по рекомендации одного из Директоров решить капитализировать любую сумму из собственных средств, в настоящее время из кредита на резервных счетах компании или счете прибылей и убытков, так или иначе доступную для распределения и соответственно данная сумма распределяется между Членами Совета директоров, имеющими на то полномочия, выплаты дивидендов производятся пропорционально долям акционеров в уставном капитале и при условии, что они не будут выплачены наличными,

По-украински

На Загальних Зборах Компанія може за рекомендацією одного з Директорів вирішити капіталізувати будь-яку суму з власних засобів, нині з кредиту на резервних рахунках компанії або рахунку прибутків і збитків, так або інакше доступну для розподілу і відповідно ця сума розподіляється між Членами Ради директорів, що мають на те повноваження, виплати дивідендів робляться пропорційно долям акціонерів в статутному капіталі і за умови, що вони не будуть виплачені готівкою