Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


The Great Barrier Reef is considered by many people to be one of the seven natural wonders of the world. It is the largest coral structure in the world and the largest structure ever constructed by living organisms. The Great Reef consists mostly of coral a rocklike substance made by tiny animals. These tiny animals called polyps are too numerous to count. The polyps are born in a continuous cycle of reproducin g eating and dying. New coral is slowly added to the reef through this process.

По-украински

Великий Риф Barrier розглядають багато людей, щоб бути одним з семи природних чудес світу. Це - найбільша коралова структура у світі і найбільшій структурі, що коли-небудь конструюється живими організмами. Великий Риф складається здебільшого з корала rocklike субстанція, зроблена крихітними тваринами. Ці крихітні тварини під назвою поліпи занадто численні для розрахунку. Поліпи народжуються у безперервному циклі reproducin г, їда і помирає. Новий корал повільно доданий рифу через цей процес.