Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Revenge of this kind was based on tribal custom, a major
component of early law.
Tribal society gradually evolved into territorial confederations. Governmental structures emerged, and modern law began to take shape.
The most significant historical example is Roman law, which influenced most of the legal systems of the world.

По-украински

Помста цього виду була грунтована на родовій клієнтурі, майор
компонент раннього закону.
Родове суспільство поступово еволюціонувало в територіальних конфедераціях. Урядові структури з'явилися, і сучасний закон почав набувати форми.
Найістотніший історичний приклад - Римське право, яке вплинуло на більшість із законних систем світу.