Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Now that the secret is out--the journal Nature published the news last week--scientists are cock-a-hoop over what may be the most significant hominid find in 50 years. It was taken from a limestone cave on the Indonesian island of Flores, 600 kilometers east of Bali, and probably belonged to an apelike human that hunted tiny elephants and battled giant rats. The creature, dubbed Homo floresiensis, is the first evidence of a hominid species taking a radical evolutionary turn because of its isolation, like the giant turtles of Galapagos.

По-украински

Тепер, коли таємниця вичерпується--Природу журналу видав новини на останньому тижні учені - обруч над тим, що, можливо, є найістотнішим пошуком hominid в 50 роках. Це було узяте з печери вапняку на Індонезійському острові Flores, 600 кілометрів на схід Bali, і ймовірно належав до apelike людини, що переслідувані крихітні слони і бився велетенських щурів. Істота, дублював Homo floresiensis, - перше свідоцтво різновидів hominid, що беруть радикальний еволюційний поворот із-за його ізоляції, подібно до велетенських морських черепах Galapagos.