Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The probate division deals with wills and the administration of estates, adoptions, guardianships. It grants marriage licenses to perform marriages. The domestic division deals with divorce, alimony, child custody.
The juvenile division has jurisdiction over delinquent, unru¬ly or neglected children and over adults, who neglect, abuse or contribute to the delinquency of children. When a juvenile (any person under 18) is accused of an offence, whether seri¬ous, or minor, the juvenile division has exclusive jurisdiction over the case.
The main job of courts of appeal is to review cases appealled from trial courts to determine if the law was correctly interpreted and applied.
The supreme court of each state is primarily a court of ap¬peal and the court of last resort.
The federal court structure is similar to the structure of the state court system. The trial courts in the federal system are the United States district courts. The United States courts of appeal are

По-украински

Розділення затвердження заповіту має справу із заповітами і адміністрацією маєтків, прийняття, опікунства. Це надає шлюбні ліцензії на виконання браків. Внутрішнє розділення має справу з розлученням, аліментами, дитяча опіка.
Юне розділення має юрисдикцію над правопорушником, unru¬ly або нехтував дітьми і над дорослими, хто зневага, зловживають або сприяють проступку дітей. Коли юнак(будь-яка особа під 18) - обвинувачений образи, чи seri¬ous, або незначний, юне розділення має виняткову юрисдикцію над випадком.
Головна робота судів звернення - розглядати випадки appealled від судів першої інстанції, щоб визначити, чи був закон правильно інтерпретований і застосований.
Верховний суд кожної держави - передусім суд ap¬дзвін і останню судову інстанцію.
Федеральна придворна структура подібна до структури державної придворної системи. Суди першої інстанції у федеральній системі - окружні суди сполучених штатів. Суди сполучених штатів звернення є