Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

ONE of the boys pushed the girl who was sitting next to him .Miss Dove looked at him ,and he stopped moving though she did not scold him.Miss dove looked at the boy but she did not see him .Instead of him she saw his elder brother,Thomas Baker,who had sat in place some six or seven years before.The war brought the children she had taught to different parts of the world.One was in Germany.

По-украински

ОДИН з хлопчиків штовхнув дівчинку, яка сиділа поряд з ним .Пропустіть Голуба подивився на нього,і він перестав перемістити хоча вона не лаяла його.Пропустіть голуба подивився на хлопчика але вона не бачила його .Замість нього вона бачила його старшого брата, Хому Baker, хто сидів на місці щось шість або сім років перед.Війна принесла дітей, яких вона виклала різним частинам світу.Один був в Німеччині.