Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Предложения по переходу на потоко-цеховую систему производства молока и интенсивное выращивание ремонтного молодняка на фермах ТОВ «Аграрная компания 2004» .

В результате проведенного технологического аудита мы считаем необходимым , в первую очередь организовать и провести следующие мероприятия:
1. Унифицировать производственные процессы на всех фермах.
2. Описать основные производственные процессы в виде протоколов в которых будут указаны основные параметры и требования по потоко-цеховой системе производства молока.
( написание протоколов совместное с специалистами и руководителями подразделений).
3. Разработать средства контроля за основными технологическими процессами.
4. Провести обучение специалистов и руководителей основным технологическим процессам и приёмам потоко-цеховой системы производства молока.
В рамках предложенных мероприятий необходимо будет отработать следующие направления технологии:
А) Отбор образцов всех видов кормов для анализа в

По-украински

Пропозиції по переходу на потоко-цеховую систему виробництва молока і інтенсивне вирощування ремонтного молодняка на фермах ТОВ "Аграрна компанія 2004" .

В результаті проведеного технологічного аудиту ми вважаємо необхідним, в першу чергу організувати і провести наступні заходи:
1. Уніфікувати виробничі процеси на усіх фермах.
2. Описати основні виробничі процеси у вигляді протоколів в яких будуть вказані основні параметри і вимоги по потоко-цеховой системі виробництва молока.
( написання протоколів спільне з фахівцями і керівниками підрозділів).
3. Розробити засоби контролю за основними технологічними процесами.
4. Провести навчання фахівців і керівників основним технологічним процесам і прийомам потоко-цеховой системи виробництва молока.
У рамках запропонованих заходів необхідно буде відпрацювати наступні напрями технології :
А) Відбір зразків усіх видів кормів для аналізу в