Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

2. SCOPE OF THIS AGREEMENT
2.1 The Parties believe that their commercial cooperation will be of great benefit to increase their respective business and serve the potential clients in a more efficient manner.
2.2 To further the scope and subject to the provisions hereof and throughout the validity of this Agreement, the Seller shall supply the Product to the Buyer, and the Buyer shall acquire such Product from the Seller exclusively in order to sell the Product to its clientele in the Territory.
2.3 The Seller does hereby represent and warrant to the Buyer that the Product comply with the applicable rules and regulations currently in force in Italy and in the European Union and in the Country for such kind of Product. No representation, either express or implied, is hereby given by the Seller on the compliance of the Product to the rules and regulations applied to such kind of Product in xxxxxx or in any Country not belonging to the European Union.
2.4 During the continuance of this

По-украински

2. ПРЕДМЕТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ
2.1 Партії вважають, що це їх комерційна співпраця матиме велику вигоду збільшити їх відповідний бізнес і обслуговувати потенційних клієнтів в ефективнішій формі.
2.2, щоб сприяти можливості і темі до умов цього і впродовж обгрунтованості цього Договору, Торговець повинен поставляти Продукт Покупцеві, і Покупець повинен придбати такий Продукт від Торговця виключно для того, щоб продавати Продукт його клієнтурі в Території.
2.3 Торговець таким чином представляє і гарантує Покупцеві, що Продукт дотримуються відповідних правил і правил зараз в змушують в Італії і в Євросоюзі і в Країні для такого виду Продукту. Ніякого представлення, або виражають, або мав на увазі, таким чином не дає Торговець на згоді Продукту до правил і правила звернулися до такого виду Продукту в xxxxxx або у будь-якій Країні, що не належить до Євросоюзу.
2.4 Впродовж тривалості цього