Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

равил поведінки і дисципліни; вербування нових учасників, розподіл або перерозподіл між ними функціональних обов’язків; планування конкретних злочинів і злочинної діяльності в цілому; організація заходів щодо прикриття останньої; вдосконалення структури об’єднання) та здійсненням ними злочинної діяльності (визначення її мети і напрямів, конкретних завдань об’єднання, його структурних частин або окремих учасників, координація їхніх дій; ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності чи вчинення конкретних злочинів тощо).

По-русски

равил поведения и дисциплины; вербовка новых участников, распределение или перераспределение между ними функциональных обязанностей; планирование конкретных преступлений и преступной деятельности в целом; организация мероприятий относительно прикрытия последней; совершенствование структуры объединения) и осуществлением ими преступной деятельности (определение ее цели и направлений, конкретных заданий объединения, его структурных частей или отдельных участников, координация их действий; инициирование осуществления определенного вида преступной деятельности или совершения конкретных преступлений и тому подобное).