Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Вид порушення

Відповідальність (розмір штрафу)

Номер підпункту (пункту) і статті Закону № 1023 Примітки

Відмова споживачу в реалізації його прав, установлених ч. 1 ст. 8 і ч. 3 ст. 10 Закону № 1023

10-кратний розмір вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше 2 нмдг*

Пп. 1 п. 1 ст. 23

Права споживача вимагати:

– у разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків товару:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару;

– у разі виявлення істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару, або фальсифікації товару:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар (ч. 1 ст. 8);

– у разі виявлення недоліків

По-русски

Вид нарушенияОтветственность (размер штрафа)


Номер подпункта (пункту) и статьи Закона № 1023 Примечания
Отказ потребителю в реализации его прав, установленных ч. 1 ст. 8 и ч. 3 в. 10 Закона № 102310-кратный размер стоимости продукции исходя из цен, которые действовали на время приобретения этой продукции, но не менее 2 нмдг*

Пп. 1 п. 1 ст. 23Права потребителя требовать :
- в случае выявления в течение гарантийного срока недостатков товара :
1) пропорционального уменьшения цены;
2) безоплатного устранения недостатков товара в умный срок;
3) возмещения расходов на устранение недостатков товара;
- в случае выявления существенных недостатков, которые возникли по вине производителя товара, или фальсификации товара, :
1) расторжение договора и возвращение оплаченной за товар денежной суммы;
2) требовать замены товара на такой же товар или на аналогичный, из числа имеются в продавца (производителя), товар (ч. 1 ст. 8);
- в случае выявления недостатков