Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Особливості японської кухні

Сервірування, сезонність, порції

Важливою частиною японської кулінарії є мистецтво сервіровки. Не дивно, що японську кухню іноді називають іграшкою для дорослих; японець "їсть" очима, так як для нього дуже важливо оформлення страв. Тому саме звідси пішло уявлення про те, що ніде у світі очі не приймають таку участь в їді, як тут. Можливо, так повелося з минулих часів, коли краса і витонченість оформлення доповнювали скромний набір продуктів.

В японській кухні є ще одна унікальна особливість. Окрім краси і гармонії форм і красок, приготовлені страви обов’язково відображають пори року. На їх думку, кожна пора дарує свої особливі делікатеси. Співвідношення ж пори, як і свіжість продукту, ціниться в Японії вище, ніж саме приготування. І тому не дивно, що в пору золотої осені можуть подавати супи з шматками моркви, нарізаної у вигляді кленових листочків, а весняна страва нагадує про квітучу сакуру за вікном.

Більше значення надається і кількості їжі, яка

По-английски

The features of the Japanese kitchen

Servings, seasonality, portions
Important part of Japanese cookery is an art of serving. No wonder that the Japanese kitchen is sometimes named a toy for adults; Japanese "eats" eyes, so as for him it is very important registration of foods. Therefore exactly from here an idea went that nowhere in the world eyes do not accept such participating in a meal, as here. Maybe, so led from past tenses, when beauty and refinement of registration complemented the modest set of foods.
In the Japanese kitchen is another unique feature. Except beauty and harmony of forms and paints, the prepared foods represent seasons necessarily. On their opinion, every pore gives the special delicacies. Correlation of pore, as well as freshness of product, is valued in Japan higher than self preparation. And that is why no wonder that in the pore of gold autumn can give soups with the pieces of the carrot cut as maple leaves, and spring food reminds about квітучу сакуру after a window.

a 1

Greater value gets to the amount of meal, that

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined