Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

(CNN) -- When it comes to signing your child up for a sports program, look before you leap.
Ask yourself, "Why do I want my child to play sports?" Ask your child, "Why do you want to play sports?" And ask the program director, "What can you offer my child?"
A good program should provide children with all the positive values that sports have to offer -- and feed their reasons for playing.
There is no denying the benefits of participating in sports. Aside from the obvious health benefits that come with activity and exercise, research shows that there are strong physical, social and psychological rewards associated with competition.

По-украински

(CNN) --, Коли це прибуває в підписання вашої дитини для спортивної програми, дивляться перед тим, як ви перестрибнете.
Запитайте себе, "Чому я хочу, щоб моя дитина зайнялася спортом"? Запитайте у своєї дитини, "Чому ви хочете зайнятися спортом"? І запитують у програмного директора, "Що можете ви запропонувати моїй дитині"?
Хороша програма повинна забезпечити дітям з усіма позитивними цінностями, які спорту доведеться запропонувати -- і годувати їх причини для гри.
Немає ніякого заперечення вигоди від участі в спорті. За винятком очевидних оздоровчих виплат, які приходять з діяльністю і вправою, дослідницькі покази, що є сильні фізичні, соціальні і психологічні нагороди зв'язався зі змаганням.