Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински


Відгук
Обрана Крутько Марією тема для наукової роботи «Весільна обрядовість в Україні та Англії» є актуальною та цікавою. Виконуючи цю роботу, учениця дослідила еволюцію унікальної весільної обрядовості англійців та українців, дала їх порівняльну характеристику. Вивчаючи її, ми бачимо пояснення тому, що нам «дітям» 21 століття, здається дивним, важко розуміючим і навіть смішним.

По-английски

Review
Select Крутько by Maria theme for the advanced study the "Wedding rite/pl in Ukraine and England" is actual and interesting. Producing this work, a student investigated the evolution of unique wedding rite/pl of England and Ukrainians, gave them comparative description. Studying her, we see explanation because to the "children" us 21 century, it seems strange, difficult understanding and even funny.