Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

on the basis of nevtons second law of motion which gives the relation between the acceieration of any body and the force acting on it any proalem in mechanics can be solved in principle

По-украински

на підставі закону nevtons секунди руху, який дає відношення між acceieration будь-якого тіла і сили, що діє на це, будь-який proalem в механіці може бути вирішений в принципі