Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Рисунок 7.1 - Получение требуемого изделия путем сборки на атомарном уровне

по принципу «снизу-вверх» («bottom-up»)

Нанотехнологий, реализующие генеративный принцип, являются продолжением и развитием микротехнологии - науки, изучающей микро¬объекты и манипуляции с ними. Нанотехнологий базируются на изучении нанообъектов с размерами, соизмеримыми с размерами отдельных моле¬кул и атомов независимо от их природы. Поэтому речь идет о междисциплинарном направлении науки и технологии, сочетающем различные па, делы физики, химии, механики, биологии и т.д.

По-украински

Малюнок 7.1 - Отримання необхідного виробу шляхом зборки на атомарному рівні

за принципом "знизу-вгору" ("bottom-up")

Нанотехнологій, що реалізовують генеративний принцип, є продовженням і розвитком мікротехнології - науки, що вивчає мікро¬об'єкти і маніпуляції з ними. Нанотехнологій базуються на вивченні нанооб'єктів з розмірами, сумірними з розмірами окремих молі¬кул і атомів незалежно від їх природи. Тому йдеться про міждисциплінарний напрям науки і технології, що поєднує різні па, делы фізики, хімії, механіки, біології і так далі