Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Должностные инструкции

По-украински

(назва установи, організації)
СТВЕРДЖУЮ
(уповноважена особа)

(ПІБ, підпис)

"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРИБИРАЛЬНИЦІ

I. Загальні стани
1. Посадова інструкція визначає посадові обов'язки, повноваження і відповідальність, а також умови роботи прибиральниці структурного підрозділу (далі Підрозділи).
2. Прибиральниця призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до чинного трудового законодавства наказом генерального директора компанії.
3. Прибиральниця підкоряється офис-менеджеру Підрозділи.
4. В період тимчасової відсутності прибиральниці його обов'язку виконує особу, призначену в установленому порядку. Ця особа придбаває відповідні права і несе відповідальність за виконання вказаних обов'язків.
5. _____________________________________________________________________.
6. _____________________________________________________________________.

II. У своїй роботі керується і повинен знати:
1. Правила