Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

• at the top and bottom of each page, there is a drop-down menu that allows you to easily navigate through the document and there are also links to the previous and next page
• current-to date listed in the top information area
• access to full documents in HTML, XML and PDF formats for the current consolidation
• inline links to consolidated Acts and regulations that are referenced in the document
• links to previous versions of individual amended sections and schedules
• option to highlight terms on the page

По-украински

- у вершині і низі кожної сторінки, є спливаюче меню, яке дозволяє вам легко проводити через документ, і там є також зв'язує з попередньою і наступною сторінкою
-, щоб датувати внесено в список в область вищої інформації
- мають доступ до повних документів в HTML, XML і PDF форматує для поточної консолідації
- вбудований зв'язує з об'єднаним Діє і правила, на які посилається в документі
- зв'язує з попередніми версіями індивідуума поліпшив секції і графіки
- вибір, щоб виділити терміни на сторінці