Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Advertising is a paid nonpersonal communication of information designed to promote products, services, or ideas through varios media. As a marceting tool, advertising serves several fanction
to identify products and differentiate them.
to communicate information about the product
to induce the trial of new products by new users and to suggest repurchasing by existing users
to stimulate a product`s distribution
to increase product use
to build brand preference and loyalty

По-украински

Рекламування - заплачена неособиста комунікація інформації проектував, щоб рекламувати товари, послуги, або ідеї через varios ЗМІ. Як marceting інструмент, реклама деяка кількість подань fanction
щоб ідентифікувати продукцію і диференціювати їх.
щоб повідомити інформацію про продукт
щоб викликати суд над новою продукцією новими користувачами і запропонувати викуп існуючими користувачами
щоб стимулювати поширення продукту
щоб збільшити використання продукту
щоб побудувати перевагу марки і лояльність