Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

productivity is the total output of goods and services in a given period of time divided by workhours. an increase in productivity means that the same amount of labour input is now able to produce more goods and services. the higher productivity is, the lower costs are in producing goods and services, and the lower prices can be. therefore business people want to increase productivity.

По-украински

продуктивність - повна продукція товарів і послуги з цього періоду часу ділили на workhours. зростання в продуктивності означає, що та ж кількість трудового вкладу зараз може робити більше товарів і послуги. вища продуктивність є, нижчі витрати знаходяться у виробництві товарів і послуг, і знижують ціни може бути. тому ділові люди хочуть збільшити продуктивність.