Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

New laws
The Government introduces most plans for new laws, with many included in the Queen's Speech at the opening of each session of Parliament, and changes to existing laws. However, new laws can originate from an MP or a Lord.
Emergency issues such as the threat of terrorism, pressure on the Government to update old laws and case law in the courts, interpreting, clarifying and re-applying established principles of statute law, all contribute to the need for new laws.

По-украински

Нові закони
Уряд представляє найбільше планує для нових законів, з багатьма включав в Мову Королеви у ввідній частині кожної сесії Парламенту, і змінюється до існуючих законів. Проте, нові закони можуть походити від MP або Бога.
Надзвичайні проблеми як наприклад загроза тероризму, тиск на Уряд, щоб оновити старі закони і закон випадку в судах, інтерпретуючи, прояснюючи і повторно застосовуючи встановлені принципи законного закону, усі сприяють потребі в нових законах.