Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


A few years ago, nobody could have imagined buying a whole dictionary or encyclopaedia on CD-Rom-but we do now, and it is a booming busines.Are e-books set to take over from the printed word? Weel, some multimedia companies are predicting that, in a few years time production of newspapers and magazines will have been halved, as we will be turning to our computers to get the latest news. But how do people feel about reading their daily newspaper, or even their favorite novels, on their computer screens?
It is certainly a question that we are going to have to think about soon. Technology produces new products every day and the publishing industry is already showing great interest in the future of the e-book.

По-украински

Декілька років тому, ніхто не зміг мати уявив закупівлю цілого словника або енциклопедії Пзп-але ми робимо зараз, і це - busines, що швидко розвивається.- набір електронних книг, щоб прийняти від надрукованого слова? Вир, деякі мультимедійні компанії передбачають це, в декількох виробництвах часу років газет і на журнали поділять два, оскільки ми повертатимемо до наших комп'ютерів, щоб отримати останні вісті. Але як населяють відчуття про читання їх щоденної газети, або навіть їх улюблені новели, на їх комп'ютерних екранах?
Це - звичайно питання, про яке ми збираємося доводитися думати скоро. Технологія робить нову продукцію щодня і видавнича промисловість вже виявляє велику цікавість в майбутньому електронної книги.