Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The Englih language is one of the richest in the world; it has of the finest literatures. Its basis is Anglo Saxon which gives words such as house, dog, cow. A few Celtic and Danish words came very early.An important development was made when the Norman Conquest provided it with a new set of words such as homely and domestic. With the Renaissance arrived a great influx of words of Latin and Greek derivation. Other acquisitions are associated with the later history. The process continues: almost every day new words are coined, mamy of them are scientific terms based on Latin of Greek roots, prefixes and suffixes.

По-украински

Мова Englih - один з найбагатішого світом; , який це має найпрекрасніших літератур. Його основа - Сакс Anglo, який обіцяє як наприклад хата, собака, корова. Декілька Кельтських і Датських слів прийшли дуже рано.Важливий розвиток був зроблений, коли Норман Conquest забезпечив це новим набором слів як наприклад домашній і внутрішній. З Ренесансом прибуло велике впадання слів Латинського і Грецького походження. Інші придбання асоційовані з пізнішою історією. Процес триває: майже щодня нові слова чеканяться, mamy їх - наукові терміни, грунтовані на латині Грецьких коренів, приставок і суфіксів.