Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Гринчук Ігор Михайлович

дата народження: 30.01.1988.

сімейний стан: неодружений

с. Колодруби Миколаївський район Львівська область; e-mail: hrynchukihor@mail.ru

Тел. 8 (03241) 60`159 , (097) 5818708

________________________________________

Мета:

Працювати в перспективній компанії з можливістю саморозвитку та працювати на благо компанії.

________________________________________

Освіта:

2005-2010 рр. – Львівський національний університет ім.. Івана Франка, економічний факультет, спеціальність: економічна теорія. Диплом з відзнакою: магістр з економічної теорії, економіст зі знанням іноземної мови.

________________________________________

Досвід роботи

2010 р. (жовтень) – 2012 р (січень) – провідний спеціаліст відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування кошторисів розпорядників коштів та інших клієнтів в Управлінні Державного казначейства у Миколаївському районі Львівської області

2012 р (січень) – по теперішній час - головний спеціаліст відділу бюджетних надходжень,

По-английски

Гринчук Ihor Mykhajlo
date of birth : 30.01.1988.
marital status: unmarried
a p. of Колодруби is the Mykolaiv district the Lviv area; e - mail: hrynchukihor@mail.ru
Тел. 8(03241) 60'159, (097) 5818708
________________________________________
Aim:
To work in a perspective company with possibility of саморозвитку and to work for the good of company.
________________________________________
Education:
2005-2010 is the Lviv national university of ім. Ivan Franco, economic faculty, speciality: economic theory. Diploma with a difference: master's degree from an economic theory, economist with knowledge of foreign language.

________________________________________


Experience
in 2010(October) - 2012 р(January) is a leading specialist of department of budgetary receivabless, charges and maintenance of estimates of managers of money and other clients in Management of the State treasury in the Mykolaiv district of the Lviv area
2012 р(January) - for present tense is a main specialist of department of budgetary receivabless