Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

используемых часто, и за счёт упрощения схемы сделать её более производительной.

Стоит отметить, что "виртуализация" аппаратных процессов направлена на снижение воздействия закона Парето на производительность системы, прямым тому подтверждением является использование терминальных систем. Однако использование таких систем не вводит их в исключение закона Парето, так как правило 20/80 выполняется, но последствия данного правила зависят от количества клиентов терминальной системы.

По-украински

використовуваних часто, і за рахунок спрощення схеми зробити її продуктивнішою.

Варто відмітити, що "віртуалізація" апаратних процесів спрямована на зниження дії закону Парето на продуктивність системи, прямим тому підтвердженням є використання термінальних систем. Проте використання таких систем не вводить їх у виключення закону Парето, оскільки правило 20/80 виконується, але наслідки цього правила залежать від кількості клієнтів термінальної системи.