Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ЗАЯВА
на видачу ліцензії

Заявник, ТОВ «ЕКО РЕСУРС ЕНЕРГО» вул. Армійська 10, 65063 м. Одеса, телефон: 048 738 70 40, 048 738 70 60, мобільний: 050 430 34 04, 050 710 05 97, 095 877 2100., факс: 067 236 80 38, E-mail: erenergy.info@gmail.com , в особі директора Воропаєва Олега Юрійовича, діючого на підставі уставу Товариства з обмеженою відповідальністю, ідентифікаційний код юридичної особи 37761454, розрахунковий рахунок № __________________________
в ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» МФО ____________________ просить видати ліцензію на здійснення господарської діяльності – виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії.
Наявність філій,інших відокремлених підрозділів, які проводитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії відсутні.
Наявність ліцензії :
Відсутні.

З ліцензійними умовами на заявлений від діяльності ознайомлений і зобов’язуюся її виконувати.
Перелік документів, що додаються до заяви згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року №

По-русски

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу лицензии

Заявитель, ООО "ЭККО РЕСУРС ЭНЕРГО" ул. Армейская 10, 65063 м. Одесса, телефон: 048 738 70 40, 048 738 70 60, мобильный: 050 430 34 04, 050 710 05 97, 095 877 2100., факс: 067 236 80 38, E - mail: erenergy.info@gmail.com, в лице директора Воропаєва Олега Юриевича, действующего на основании устава Общества с ограниченной ответственностью, идентификационный код юридического лица 37761454, расчетный счет № __________________________
в ПАТ "УКРЭКСИМБАНК" МФО ____________________ просит выдать лицензию на осуществление хозяйственной деятельности - производство тепловой энергии, снабжения тепловой энергии.
Наличие филиалов, других отделенных подразделений, которые будут проводить хозяйственную деятельность на основании полученной лицензии отсутствуют.
Наличие лицензии :
Отсутствуют.

С лицензионными условиями на заявленный от деятельности ознакомлен и обязываюсь ее выполнять.
Перечень документов, которые добавляются к заявлению согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 4 июля 2001 года №