Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Служба безпеки України

Служба безпеки України - державний правоохоронний орган

спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку

України.

Служба безпеки України підпорядкована Президенту України.

{ Частина друга статті 1 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 )

від 07.10.2010 }

Стаття 2. Завдання Служби безпеки України

На Службу безпеки України покладається у межах визначеної

законодавством компетенції захист державного суверенітету,

конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного,

науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних

інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної

діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих

організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної

таємниці. { Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із

Законом N

По-русски

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины - государственный
правоохранительный орган
специального назначения, который обеспечивает государственную
безопасность
Украины.
Служба безопасности Украины подчинена Президенту Украины.
{ Часть вторая статье 1 в редакции Закона N 2592 - VI ( 2592-17 )
от 07.10.2010 }

Статья 2. Задание Службы безопасности Украины

На Службу безопасности Украины возлагается в пределах определенной
законодательством компетенции защита государственного суверенитета,
конституционного строя, территориальной целостности, экономического,
научно-технического и оборонного потенциала Украины, законных
интересов государства и прав граждан от разведывательно-подрывной
деятельности иностранных специальных служб, посягательств со
стороны отдельных
организаций, групп и лиц, а также обеспечения охраны
<<--- on-line translation is limited --->>