Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Most of classical physics is concerned with matter and energy on the normal scale of observation. Much of modern physics is concerned with the behavior of matter and energy under extreme conditions or on the very large or very small scale. For example, atomic and nuclear physics studies matter on the smallest scale at which chemical elements can be identified. The physics of elementary particles is on an even smaller scale, and is concerned with the most basic units of matter; this branch of physics is also known as high-energy physics because of the extremely high energies necessary to produce many types of particles in large particle accelerators.

По-украински

Більшість з класичної фізики заклопотана справою і енергією на нормальному масштабі спостереження. Багато що з сучасної фізики заклопотане поведінкою справи і енергії за екстремальних умов або на дуже крупно або дуже маленький масштаб. Наприклад, атомна і ядерна справа physics вивчень на найменшому масштабі, в якому хімічні елементи можуть бути ідентифіковані. Фізика елементарних часток на навіть меншому масштабі, і заклопотаний самими базовими формуваннями справи; ця гілка фізики також відома як high-energy фізика із-за надзвичайно високого необхідного енергій, щоб робити багато видів часток у великих акселераторах частки.