Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The Prince concluded: ‘We must act now to insure that English – and that, to my way of thinking, means English – maintains its position as the world language well into the next century." His concern seems to be as much commercial as merely ethnocentrically aesthetic, the English language being one of England’s most popular exports, along with gossip about the escapades of the Royals. The Prince, after all, was only doing his bit to keep the English pecker up.

По-украински

Принц закінчився: 'Ми повинні діяти зараз, щоб страхувати цю англійську мову - і що, до мого способу мислення, означає англійська мова - підтримує його позицію як світову мову добре в наступному столітті". Здається, його турбота є так багато рекламою, як просто ethnocentrically, естетичний, Англійська мова, що була однією Англія найпопулярніший експорт, разом з базіканням про ескапади Royals. Принц, врешті-решт, тільки робив його шматок, щоб тримати Англійський дзьоб.