Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Picnics are popular with women and children and some men who know how to make a fire. Children are fond of picnics chiefly because, as a rule,there are no tables at picnics and consequently no table manners and because they have an excellent opportunity to eat things that do not with them. Since picnic lunches are always just about the same and therefore require little imagination, women do not have a trouble about thinking up a meal.gs that do not with them. Since picnic lunches are always just about the same and therefore require little imagination, women do not have a trouble about thinking up a meal.

По-украински

Пікніки популярні з жінками і дітьми і деякими чоловіками, які знають, як зробити вогонь. Діти ніжні від пікніків головним чином, тому що, як правило, немає ніяких столів в пікніках і тому немає табличних манер і тому що вони мають чудову можливість поїсти речі, які не роблять з ними. Відколи ланчі пікніка є завжди майже те ж і тому вимагають маленької уяви, жінки не мають неприємності про вигадку їжі.г, які не роблять з ними. Відколи ланчі пікніка є завжди майже те ж і тому вимагають маленької уяви, жінки не мають неприємності про вигадку їжі.