Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински


початкова освіта; широкий вибір предметів; обов'язкова освіта; підвищувати освітній рівень; підтримувати стару систему граматичних шкіл; реагувати на потреби та інтереси своїх учнів; вища освіта; підготовка до тестів; забезпечувати школу грошима, книжками і т. п.; оцінювати класну та домашню роботу учнів; професійне навчання; обдаровані діти; най здібніші діти; трирічний курс навчання; проводити навчання поштою (через листування).

По-английски

primary education; wide choice of objects; obligatory education; to promote an educational level; to support the old system of grammatical schools; to react on necessities and interests of the students; higher education; preparation is to the tests; to provide school money, by books and т. п.; to estimate class and domestic work of students; professional studies; children are gifted; най more capable children; three-year course of studies; to conduct studies by (through correspondence) mail.