Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

a line structure clearly defines responsibilities and authority of each lever, it is easy to understand as it provides one supervisor of each person. however,a line organization structure may have some disadvantages like certain inflexibility,too long chain of command and communication, few specialists or experts to advise people along the line.

По-украински

структура лінії ясно визначає відповідальність і повноваження кожного важеля, це легко для розуміння, оскільки це забезпечує одного інспектора кожної особи. проте, структура організації лінії, можливо, має деякі недоліки подібно до певної негнучкості, занадто довга система влади і комунікації, декількох фахівців або експертів, щоб радити людям уздовж лінії.