Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Україна є республікою
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 3. Основні принципи державної служби
Державна служба грунтується на таких основних принципах:
служіння народу України;
демократизму і законності;
гуманізму і соціальної справедливості;
пріоритету прав людини і громадянина;
професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності,
відданості справі;
персональної відповідальності за виконання службових
обов'язків і дисципліни;
дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і
регіонального самоврядування;
дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань
громадян.

По-русски

Украина является республикой
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.
Никто не может узурпировать государственную власть.

Статья 3. Основные принципы государственной службы
Государственная служба основывается на таких основных принципах:
служение народу Украины;
демократизму и законности;
гуманизма и социальной справедливости;
приоритету прав человека и гражданина;
профессионализму, компетентности, инициативности, честности,
преданности делу;
персональной ответственности за выполнение служебных
обязанности и дисциплины;
соблюдение прав и законных интересов органов местного и
регионального самоуправления;
соблюдение прав предприятий, учреждений и организаций, объединений
гражданина.