Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

У разі порушення терміну заміни Товару, встановленого п.п. 5.4., 5.5. Договору, Постачальник в термін до 3 (трьох) банківських днів після закінчення такого строку заміни, оплачує Покупцю штраф у розмірі ____% від вартості неякісного та / або невідповідного асортименту Товару. У випадку, якщо в подальшому заміна неякісного, не відповідає асортименту Товару неможлива, Постачальник зобов'язаний повернути Покупцеві перераховані за такий Товар грошові кошти протягом __ (___) банківських днів після закінчення строку, встановленого для його

По-русски

В случае нарушения срока замены Товара, установленного п.п. 5.4., 5.5. Договору, Поставщик в срок до 3(трех) банковских дней после окончания такого срока замены, оплачивает Покупателю штраф в размере ____ід стоимости некачественного и / или несоответственно ассортимента Товара. В случае, если в дальнейшем замена некачественного, не отвечает ассортименту Товара невозможна, Поставщик обязан вернуть Покупателю перечисленные за такой Товар денежные средства в течение __ (___) банковских дней после окончания срока, установленного для его