Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

1. К офтальмологу обратился пациент с жалобами на резь в глазах, возникшую после длительного пребывания пациента в поле во время пылевой бури. Врач установил поверхностные повреждения наружного эпителия роговицы. Какие клетки обеспечат регенерацию поврежденного эпителия?
A. *Базальные клетки.
B. Клетки рогового слоя.
C. Клетки зернистого слоя.
D. Клетки блестящего слоя.
E. Клетки поверхностного слоя.
2. У работника химического производства после вдыхания едких паров произошла гибель части реснитчатых эпителиоцитов бронхов. За счет каких клеток произойдет регенерация данного эпителия?
A. *Базальных клеток.
B. Бокаловидных клеток.
C. Эндокринных клеток.
D. Реснитчатых клеток.
E. Безреснитчатых клеток.
3. На электронной микрофотографии представлена клетка макрофагической природы, вдоль отростков которой располагаются эритроциты на разных стадиях дифференцировки. Клетка какого органа представлена?
A. *Красный костный мозг.
B. Тимус.
C. Селезенка.
D. Миндалина.
E.

По-украински

1. До офтальмолога звернувся пацієнт із скаргами на різь в очах, що виникла після тривалого перебування пацієнта в полі під час пилової бурі. Лікар встановив поверхневі ушкодження зовнішнього епітелію рогівки. Які клітини забезпечать регенерацію пошкодженого епітелію?
A. *Базальні клітини.
B. Клітини рогового шару.
C. Клітини зернистого шару.
D. Клітини блискучого шару.
E. Клітини поверхневого шару.
2. У працівника хімічного виробництва після вдихання їдкої пари сталася загибель частини війчатих эпителиоцитов бронхів. За рахунок яких клітин станеться регенерація цього епітелію?
A. *Базальних клітин.
B. Келихоподібних клітин.
C. Ендокринних клітин.
D. Війчатих клітин.
E. Безреснитчатых клітин.
3. На електронній мікрофотографії представлена клітина макрофагической природи, уздовж відростків якої розташовуються еритроцити на різних стадіях диференціювання. Клітина якого органу представлена?
A. *Червоний кістковий мозок.
B. Тимус.
C. Селезінка.
D. Мигдалина.
E.