Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

At the same time, the ruling coalition (consisting of the Party of Regions, Socialist and Communist Parties) questioned the legality of the Decree and appealed to the Constitutional Court.
All parties have agreed to abide by the resolution of the Constitutional Court. Despite short term disruptions, the current political turmoil is seen as a necessary process of political adjustment since the amended 2005 Constitution of Ukraine allowed for overlapping mandates and ambiguous interpretation of a number of important provisions.
Nevertheless, over the medium term, regardless of how the crisis is resolved -- either by compromise or by new elections -- the country is not expected to change its basic economic direction towards a free market economy.

По-украински

В той же час, правляча коаліція(складається з Партії Регіонів, Соціаліста і Компартій) розпитала законність Декрету і апелювала до Конституційного Суду.
Усі партії згодні дотримуватися резолюції Конституційного Суду. Незважаючи на короткострокові руйнування, поточне політичне сум'яття бачиться як необхідний процес політичного коригування відколи поліпшено 2005 Конституції України дозволило перекривання мандатів і неоднозначної інтерпретації ряду важливих умов.
Проте, над середнім терміном, незважаючи на те, як криза вирішується -- або компромісом, або новими виборами -- очікується, що країна не міняє свій основний економічний курс у напрямку до безкоштовної ринкової економіки.