Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

4.3. Сотрудник, прошедший испытательный срок и желающий повысить уровень своих профессиональных знаний и навыков, может обратиться к руководителю с заявкой об индивидуальном обучении. Руководитель должен рассмотреть заявку и принять решение по данному вопросу в течение 1 месяца.

4.4. Сотрудник может быть направлен на индивидуальное обучение не ранее, чем после 1 года работы в компании. В отдельных случаях (по решению руководителя) — раньше указанного срока.

4.5. Перед обучением по направлению компании перед сотрудником ставятся задачи овладеть конкретными знаниями и навыками и определяются качественные и количественные показатели применения их в

По-украински

4.3. Співробітник, що пройшов випробувальний термін і бажаючий підвищити рівень своїх професійних знань і навичок, може звернутися до керівника із заявкою про індивідуальне навчання. Керівник повинен розглянути заявку і прийняти рішення з цього питання впродовж 1 місяця.
4.4. Співробітник може бути спрямований на індивідуальне навчання не раніше, ніж після 1 року роботи в компанії. В окремих випадках (за рішенням керівника) - раніше зазначеного терміну.
4.5. Перед навчанням по напряму компанії перед співробітником ставляться завдання опанувати конкретні знання і навички і визначаються якісні і кількісні показники застосування їх в

undefined

undefined

undefined