Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In economic markets, buyers and sellers have exactly the opposite hopes and intentions. The buyers come to the market larger to pay low prices. The sellers come to the market hoping for high prices. For this reason, adjustment process must take place when the two sides come together. This process almost always leads to market equilibrium — a situation where prices are relatively stable and there is neither a surplus nor a shortage in the market.

По-украински

На економічних ринках, покупці і торговці мають точно протилежні надії і наміри. Покупці прибувають в ринок, більший, щоб заплатити низькі ціни. Торговці прибувають в ринкове покладання надій на високі ціни. Тому, процес, що коригує, повинен мати місце, коли дві сторони приходять разом. Цей процес майже завжди призводить до ринкової рівноваги - ситуація, де ціни відносно стійкі і є ні надлишок, ні нестача на ринку.