Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Improper attention to the question of quality and unconcern of agricultural produce results in the not testability of her producers, that is straight represented on the health of nation on the whole, negative attitude toward the products of the Ukrainian production of World Organization of trade. It results in insolvency of the Ukrainian commodity producers to compete at the European market. A necessity of harmonization of legislation of Ukraine with the legislation of EU and ways of this harmonization are the key questions of my future advanced study.

По-украински

Непідходяща увага питанню якості і безтурботності сільськогосподарського роблять результати в не контрольованості її виробників, це прямо представляється на здоров'ї нації в цілому, негативне відношення до продукції Українського виробництва Світової Організації торгівлі. Це призводить до неплатоспроможності Українських товаровиробників, щоб змагатися на Європейському ринку. Потреба гармонізації законодавства України із законодавством ЄС і шляхи цієї гармонізації - ключові питання мого майбутнього наукова робота.