Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Гори України складаються з гряд Кримських гір і гірських ланцюгів Карпат. У цих місцях є сотні і тисячі визначних місць, до яких стікаються туристи як із ближнього зарубіжжя, так і з усього світу. Краса гірських хребтів вражає око, втомлене від нудного міського життя, а унікальне почуття, що виникає під час сходження на гору, незабутнє. Гори України овіяні багатьма легендами і таємницями, що робить їх ще більш привабливими.

Гори України: Вид з Піп-Івана Чорногорського. Фото: Юлія Ламаалем / The Epoch Times

Гори України: Карпати, гора Бребенескул

Гори України: Карпати, гора Бребенескул

Гори України: Карпати, Піп-Іван Чорногорський

Гори України: Карпати, Піп-Іван Чорногорський

Карпати

На південному заході країни розташувалися Українські Карпати, які є частиною гірської системи, що проходить через територію Словаччини, Польщі, Угорщини, Румунії, Сербії, Австрії і в тому числі України. Гірська система Карпат оригінальна тим, що на її схилах збереглися праліси, унікальні для

По-английски

The mountains of Ukraine consist of ridges of the Crimean mountains and ghats of Carpathians. In these places there are hundreds and thousands of prominent places, to that tourists flow down both from near abroad, and from the whole world. Beauty of mountain ranges strikes the eye tired from boring municipal life, and unique sense that arises up during an ascent on a mountain undrops off. The mountains of Ukraine are blown upon by many legends and secrets, that does them yet more attractive.Mountains of Ukraine : Kind from Pip-Ivan Montenegrin. Photo: Yuliya Ламаалем / The Epoch Times

Mountains of Ukraine : Carpathians, mountain of Бребенескул
Mountains of Ukraine : Carpathians, mountain of Бребенескул

of Mountain of Ukraine : Carpathians, Pip-Ivan Чорногорський
Mountains of Ukraine : Carpathians, Pip-Ivan MontenegrinCarpathiansOn the south-west of country stationed oneself Ukrainian Carpathians, that are part of the mountain system, that passes through territory of Slovakia, Poland, Hungary, Romania, Serbia, Austria and including Ukraine. The mountain system of Carpathians is original that on her slopes праліси unique for was saved