Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Гори Карпати

Гори Карпати – справжня перлина, створена природою на полотні ландшафтного різноманіття південного заходу України. Це край казкової краси гірських пейзажів, щедро вмитий кришталевою водою цілющих джерел. Це різнобарвні відблиски стрімкого Черемошу й бурхливого Прута, не раз оспівані в легендах. Це сивочолий батько Дністер, глибокі води якого доносять до нас відгомін давнини. Цей край, описаний в легендах та оспіваний в поезії, зігрітий любов’ю його жителів, завжди відкритий для всіх охочих долучитися до дива...

Гори Карпати – велика гірська система в Центрально-Східній Європі. Розташована вона на території 8 держав – Чехії, Польщі, Словаччини, України, Угорщини, Сербії, Австрії та Румунії – і простяглася більш ніж на півтори тисячі кілометрів. У ній виділяють 3 основні складові – Західні, Південні та Східні Карпати (частина яких – Українські Карпати). Переважаючі висоти в Карпатах 800 – 1200 м. Найвища гора Карпат – Герлаховскі Штіт, 2655 м, що належить

По-английски

Mountains are Carpathians

of Mountain Carpathians are the real pearl created by nature on linen of landscape variety of south-west of Ukraine. It is an edge of fairy-tale beauty of mountain landscape, generously washed by crystal water of healthful sources. It is varicoloured reflections of swift Черемошу and stormy Twig, not once glorified in legends. It is a сивочолий father Dnister, deep water of that report the faint sound of remoteness to us. This edge described in legends and glorified in a poetry is warmed by love of his habitants, always open for all amateur to become familiar with to the miracle...

Mountains Carpathians are the large mountain system in Centrally-east Europe. She is located on territory 8 held - Czech Republic, Poland, Slovakia, Ukraine, Hungary, Serbia, Austria and Romania - and stretched out more than on one and a half thousand kilometres. In her distinguish 3 basic constituents - Western, South and East Carpathians (part of that is Ukrainian Carpathians). Prevailing heights in Carpathians 800 - 1200 м. the greatest mountain of Carpathians - Герлаховскі Штіт, 2655 m, that belongs

undefined

undefined

undefined

undefined