Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

would not be nice to be able to walk into a place with a friendly atmosphere? get a great cup of coffe and a pastry or sandwich? and sit down andread out email or surf the Web...even if you are not near your regular Internet connection?

По-украински

хіба не зможе бути хорошим, щоб бути здатним піти на місце з дружньою обстановкою? отримайте велику чашку coffe і печиво або сандвіч? і сідають andread зовні електронна пошта або бродять по Мережі...навіть якщо ви не біля вашого регулярного інтернет-з'єднання?