Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Поряд з цим, у пацієнтів з ХОЗЛ літнього та старечого віку, виявлено відсутність функціональних зв’язків між показниками ВТГ, що в свою чергу призводить до дисбалансу в тиреоїдній системі (рис.1). Так, якщо у 75,3% пацієнтів з ХОЗЛ зареєстровано зниження рівня вТ4 (в середньому він становив 14,87±0,67 пмоль/л, при нормі 19,26±0,68 пмоль/л, р<0,05), то за вмістом вТ3 (3,24±0,02 пмоль/л, при нормі 3,57±0,12 пмоль/л) тільки у 10,1% випадків. Нормосекреція вТ3 та вТ4 відмічена у 55,1% випадків і 32,6% випадків відповідно. Зростання функціональної активності ЩЗ з підвищеним рівнем тиреоїдних гормонів спостерігалася за вмістом вТ4 (23,499±1,25 пмоль/л, р<0,05) у 24,7%, а за вмістом вТ3 (9,95±1,21 нмоль/л, р<0,05) у 34,8% хворих. Значимість цього дисбалансу не зовсім зрозуміла. Можливо, у частини обстежуваних є наявною прихована тиреоїдна патологія при незбільшених розмірах

По-английски

Next to it, for patients from ХОЗЛ of elderly and senile age, absence of functional connections is educed between the indexes of ВТГ, that in turn results in a disbalance in the thyroid system(rice.1). Yes, if in 75,3пацієнтів from ХОЗЛ the decline of level of вТ4(on the average he presented 14,87±0,67 пмоль/л, at the norm of 19,26±0,68 пмоль/л, р<0,05) is registered, then on maintenance вТ3(3,24±0,02 пмоль/л, at the norm of 3,57±0,12 пмоль/л) only in 10,1ипадків. Нормосекреція of вТ3 and вТ4 marked in 55,1ипадків and 32,6ипадків accordingly. Increase of functional activity of ЩЗ with an increase level of thyroid hormones observed on maintenance вТ4(23,499±1,25 пмоль/л, р<0,05) in 24,7 and on maintenance вТ3(9,95±1,21 нмоль/л, р<0,05) in 34,8ворих. Meaningfulness of this disbalance is not quite clear. Maybe, at part of inspected is present thyroid pathology is hidden at unmegascopic sizes