Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски
Ways to Learn English
Making the decision to learn a language and actually going about it can
be two very different things. Below is what people think about different
ways of learning English – remember, you don’t have to stick to just one.
Choosing a combination of learning methods can often make it easier to
fit language learning into your daily routine!

По-украински

Шляхи Вивчати англійську мову
Приймаючи рішення вивчати мову і фактично займаючись цим може
будьте два зовсім інші речі. Нижче - те, які люди думають про інший
шляхи вивчення англійської мови - пам'ятають, вам не доведеться дотримуватися тільки один.
Вибір комбінації вивчення методів може часто робити це легшим
відповідайте мові, що вчиться у вашому щоденному шаблоні!