Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1 Before a cabinet meeting, the Minister is carefully briefed for any set speech:
for such an occasion he is supplied with full notes on any point likely to be raiseo
even with anecdotes and 'light relief of a very decorous official nature.
(Erving Goffman: The Presentation of Self in Everyday Life)

По-украински

1 Перед cabinet зустріччю, Міністр ретельно проінформований для будь-якої заздалегідь складеної мови:
для такого випадку він забезпечується повними примітками на будь-який пункт ймовірно, щоб бути raiseo
навіть з анекдотами і 'легким рельєфом дуже пристойної офіційної природи.
(Erving Goffman : Представлення Себе в Повсякденному Житті)