Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Large blocks of resources must be available for major investments. In America, entrepreneurs accumulate money I and then invest in projects—buy supplies, hire workers and sell products—that seem likely to give a high return on the original investment. This is determined on the basis of an assessment of the wants and needs of those who buy goods and services—what is known as consumer demand.

По-украински

Великі блоки ресурсів мають бути доступні для головних інвестицій. У Америці, підприємці накопичують гроші я а потім інвестують в постачання купівлі проектів, наймають працівників і продають, продукує-це, здається ймовірно, дає високу окупність оригінальних інвестицій. Це визначається на підставі оцінки бажань і потреб тих, хто купує товари і що послуг відоме як споживчий попит.