Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


the endocrine system regulates any and varied functions of an organism by means of specific chemical substances released from glands into the bloodstream.the glands are located in different regions of the body.the chemical substances called hormones can change the status, structure of organs and tissues.there are glands of internal secretion(endocrine glands) and glands of external secretion(exocrine glands). pituitary gland,thyroid gland, parathyroid glands, pancreas, adrenal glands,gonads(ovaries and testes), pineal gland and thymus gland belong to endocrine glands. mammary,mucous salivary, lacrimal and sweat glands belong to exocrine ones.

По-украински

ендокринна система регулює що-небудь і змінив функції організму за допомогою специфічних хімічних субстанцій, звільнених від залоз в кровотоку.залози розташовані в різних регіонах тіла.хімічні субстанції під назвою гормони може змінити статус, структура органів і тканин.є залози внутрішньої секреції(ендокринні залози) і залози зовнішньої секреції(exocrine залози). гіпофіз, щитовидна залоза, залози прищитовидної залози, підшлункова залоза, надниркові залози, гонади(яєчники і testes), шишковидна залоза і thymus залоза належать до ендокринних залоз. що відноситься грудний залозі, слизовий слиновий, слізний і залози поту належать до exocrine.