Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

about 200 years ago man lived in greater harmony with his environment because industry was not developed. Prehistoric man withdrew from atmosphere only the oxygen he required for respiration.

По-украински

близько 200 років тому чоловік жив у більшій гармонії з його довкіллям, тому що промисловість не розвивалася. Доісторичний чоловік відійшов від атмосфери тільки кисень, який він вимагав для дихання.