Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украинскиЗокрема, не є укладеними правочини (договори), у яких відсутні встановлені законодавством умови, необхідні для їх укладення (відсутня згода за всіма істотними умовами договору; не отримано акцепт стороною, що направила оферту; не передано майно, якщо відповідно до законодавства для вчинення правочину потрібна його передача тощо). Згідно із статтями 210 та 640 ЦК ( 435-15 ) не є вчиненим також правочин у разі нездійснення його державної реєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації.

По-русски

В частности, не являются заключенными правовые сделки (договоры), в которых отсутствуют установленные законодательством условия, необходимые для их заключения (отсутствующее согласие по всем существенным условиям договора; не получен акцепт стороной, которая направила оферту; не передано имущество, если в соответствии с законодательством для совершения правовой сделки нужна его передача и тому подобное). Согласно статьям 210 и 640 ЦК ( 435-15 ) не являются совершенными также правовая сделка в случае неосуществления его государственной регистрации, если правовая сделка подлежит такой регистрации.